ÜCRETSİZ KARGO

 
BASI YARASI (YATAK YARASI) NEDİR?
 
 Diğer bir ismi basınç ülseri olanbası yarası (dekübit ülseri); sürtünme, basınca maruz kalma, yırtılma ve diğer etkilerneticesinde deride veya deri altı dokularında, zedelenmelerin etkisiyle açığaçıkan yaralanmalardır. Genel olarak deri ve kasların üzerinde görülen buyaralar, basınca maruz kalan bölgelerde kan dolaşımının zayıflamasıyla ortayaçıkmaktadır. Kişilerde hastalık ve ölüm riskini arttırma, yaşam kalitesiniciddi oranda düşürme gibi sorunlara da neden olan bası yarası, birkaç evredenoluşur.


         Bası YarasınınNedenleri

Bası yarasını meydana getirennedenlerin başında, yoğun şekilde basınca maruz kalma, hareketsizlik ve yatağabağımlılık gelmektedir. Özellikle de yatalak hastalar, felçli hastalar vetekerlekli sandalyeye bağımlı kişilerde bu sorun görülmektedir. Vücudun sürekliyatak yüzeyi ile temas etmesi, hareketsizlikle birlikte deri ve kaslarda basınçoluşması, yeterli düzeyde sıvı alınmaması, düzensiz ve sağlıksız beslenme vediyabet gibi nedenler de bası yarasının ortaya çıkmasında önemli roloynamaktadır.

         Bası Yarası Evreleri

Bası yarası evreleri 4 bölümdenoluşur. Bası yarasının birinci evresinde, etki kendisini deride gösterir.Deriye uygulanan bir bastırma eylemi sonrasında solmayan ve geçmeyen kızarıklıkve ödem ortaya çıkar. Bu evrede iyi bir bakım yapılır ve bası olayı ortadankaldırılırsa, iyileşme gerçekleşebilir. Birinci evre bası yarasırahatsızlığının en erken evresidir. 2. Evrede ise yüzeysel doku ölümü derişaltı dokunun içine doğru ilerlemektedir. Çeşitli yöntemlerde tedaviuygulanabilmektedir. 3. Evre, hasar tam olarak deri altı dokuya inmiş ve deridetam bir doku ölümü mevcut duruma gelmiştir. Tedavi için cerrahi müdahalegerekebilir. 4. Evre ise en tehlikeli evredir ve bu aşamada ise hasar tamamenkemik dokusunun içerisinde yer etmiş durumdadır.

        Bası Yarası Bakımı

       Basıyarası bakımı, bu rahatsızlığın iyileşme sürecinde son derece önemli birdurumdur. Bası yarasını meydana getiren durumların ortadan kaldırılması ya daen aza indirilmesi, bası yarası bakımında en önemli unsurdur. Hareketsizlikveya hareket azlığı, dengesiz ve yetersiz beslenme, yetersiz sıvı alımı, yoğunbasınca maruz kalma, idrar kaçırma gibi durumların doktor gözetimine alınmasıgerekmektedir. Ayrıca yatağa maruz kalan hastaların yatış pozisyonlarının sıkçadeğiştirilmesi, vücudun kuru ve temiz tutulması, vücut ısısının kontrol altındatutulması da bası yarası bakımının olmazsa olmazlarıdır.

        Bası YarasıHemşirelik Bakım Planı

       Bası yarası bakımında hemşirelik bakım planı uygulanması dahastaların iyileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bası yarasını meydana getirensebepler üzerinden bir tedavi sürecini ortaya koyan hemşirelik planında şuadımlar atılmaktadır:

ü  -Derideki yaralanmanın hangi evrede olduğununsaptanması,

ü  -Bası yarasının enfeksiyon riskine karşıtemizlenmesinin ve pansumanının yapılması,

ü  -Hasta ve yakınlarının hastalık ile ilgilibilinçlendirilmesi,

ü  -Sağlıklı deri tabakasının korunmasını sağlamak,

ü  -Hasta ve ailesinin hastanın beslenmesine yönelikbilgilendirmek,

ü  -Yarayı enfeksiyon riskine karşı takibe almak veizlemek.

         Bası YarasındaBeslenme

Bası yarasında beslenme, üzerindeen fazla durulan konulardan biridir. Zira hastaların düzenli ve sağlıklı birbesin takvimine uyum göstermesi, hastalığın iyileşmesi ya da ilerlemesininönlenmesinde son derece önemli bir etki barındırır. Özellikle de diyabet, felç,obezite ve aşırı zayıflık gibi sorunları bulunan hastalarda bası yarası oluşumriski çok daha fazladır. Bu nedenle bası yarasında beslenme konusundahastaların yeterli sıvı alması ve protein ağırlıklı besinlerle beslenmesiistenir. Hastanın yaşı, kilosu, bulunduğu evre, sahip olduğu diğer hastalıklaragöre doktor kontrolünde bir beslenme takviminin oluşturulması gerekmektedir.

Bası Yarasına Ne İyi Gelir?

Bası yarasına ne iyi gelir sorusuda, hastalıkla alakalı en fazla merak edilen konulardan biridir. Bası yarasıiçin bazı doğal çözümler de mevcuttur. Bu çözümler ise şunlardır: Hastanınyatış ve oturma pozisyonunun sıkça değiştirilmesi, yaraların hızla iyileşmesineve direncin artmasına yardımcı olan; çinko, zerdaçal, C vitamini,karakafesbitkisi, altın mühür bitkisi, Hindistan cevizi yağı gibi bitkisel takviyelerinsağlanması, hastanın hareket kapasitesinin ve enerjisinin arttırılması,sağlıklı ve düzenli beslenme. Bunların dışında bilimsel olarak yapılanaraştırmalar, medikal koyun postununbası yarası tedavisinde büyük oranda iyileşme sağladığını da ortayaçıkarmıştır.

Bası Yarasında Kullanılan İlaçlar

Bası yarasında kullanılan ilaçlardaha çok pansuman işleminde kullanılan krem, pomad, pansuman solüsyonlarıdır. Bazıhastalarda ise vakum tekniği kullanılarak yaralardaki akıntılar dışarıyaalınır. Böylece yaranın küçülmesi ve iyileşmesi de hızlanır.

Bası Yarasında Pansuman

Bası yarasında düzenliaralıklarla pansuman yapılması, hastanın iyileşme sürecini hızlandıran veyaraların yayılmasını - büyümesini engelleyen bir durumdur. Doktor tarafındanhastaya verilen ilaçlarla yapılan pansuman dışında, bölgenin temizlenmesi vekuru tutulması için de tuzlu su ile pansuman yapılabilmektedir.Özel bitkisel karışımlar da pansuman olarak kullanılmaktadır. Ancakhazırlanacak içeriğe dahil edilecek bitkisel ürünlerin seçiminin doktoradanışılmadan yapılması son derece riskli olacaktır.

Bası Yarasının Tedavisi

Bası yarasının tedavisinoktasında en önemli adım, bası yarasınaneden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu faktörlerin etkileri ortadankaldırılmadığı ya da en aza indirilmediği sürece, tedavi kalıcı bir sonuçyaratmayacaktır. Bası yarası tedavisinde öncelikle hastanın sıkça hareketettirilmesi, yatış pozisyonunun değiştirilmesi, havalı yatak kullanımı, düzenlipansuman ve yara temizleme işlemlerinin yapılması, var olan diğer hastalıklarıntedavi edilmesi önceliklidir. İleri düzey bası yarası evrelerinde ise cerrahimüdahalelere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Cerrahi müdahalelerde ise ölüdokuların temizlenmesi ve basıya neden olan kemik dokularının tıraşlanması gibiişlemler gerçekleştirilir.

 

 
MEDİKAL KOYUN POSTUNUN BASI YARALARINI ENGELLEMEDE ÖNEMİ

Bası yaralarının önlenmesinde ilk aşama eğitimdir. Hasta, hastanın ailesi ve hastanede çalışanlar yara oluş nedenleri ve sonuçları hakkında eğitilmelidirler. Bu yaraları önlemek için en etkili yöntem sık sık pozisyon değiştirmektir. (SHEEPY CARE Medikal Koyun Postu kullanımında sıklıkla pozisyon değişimlerine ihtiyaç yoktur.) Tekerlekli sandalyede oturanlar her 2-3 saatte bir elleriyle kendilerini yükselterek bu bölgelerin kanlanmasını sağlamalıdırlar. (Tekerlekli sandalye kullanan hastaların SHEEPY CARE Medikal Koyun Postu kullanımında böyle bir sıkıntısı olmayacaktır.) 
 
Koyun postu ve yatak bakımı çok önemlidir. Koyun postu her gün su ile silinir, özenle kurulanır. Yatak çarşafları temiz ve kuru olmalıdır. Hastanın altındaki yatak ve çarşafta kırışıklar olmamalıdır. Yatağa bağımlılarda idrar ve defekasyon sonrası temizlik çok önemlidir. Bası yaralarının açılmasına sebep olabilecek anemi, hipoproteinemi, vitamin eksiklikleri, yanlış yapılmış sargı ve atellerin yanı sıra vücut direncini düşürecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

Spastisite ile mücadele edilmelidir. Yara oluşumunu önlemek için birçok yatak, tekerlekli sandalye ve minderler geliştirilmiş olmasına karşın bası yaralarının tümünü engelleyecek tek doğal ürün medikal koyun postlarıdır.
 
Özel bir hastanede 2005 yılında K. Nilay SAĞNAK (güncel ünvanıyla: Yard. Doç. Dr. Nilay ÖZKÜTÜK ) ve Sezgi ÇINAR (güncel ünvanıyla: Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ) tarafından yapılan "Bası Yaralarının Önlenmesinde Havalı Yatak ve Koyun Postu Uygulamalarının Etkinliği" bilimsel araştırması sonucunda şu bildiri yazar: "Yaptığımız çalışmada; koyun postu kullanılan deney grubunda hiçbir hastada bası yarası oluşmazken, havalı yatak kullanılan kontrol grubunda dokuz hastada (%30) bası yarası oluştuğu belirlendi. Kontrol grubunda havalı yatak
kullanılmasına ve pozisyon değişimine karşın beş hastada, pozisyon değişimi yapılamayan dört hastada bası yarası gelişti. Havalı yatak kullanılması ve pozisyon değişiminin bası yarasını engellemede koyun postu kullanımı kadar etkili olamadığı saptandı. Buna göre; koyun postu uygulaması yatağa bağımlı hastalarda sürtünme ve tahrişi önleyerek, cildin hava almasını sağlayarak bası yaralarını önlemede %100 etkili olduğu söylenebilir." 

Ayrıca araştırmanın son metninde koyun postu şu cümlelerle tavsiye edilmektedir. "Sonuç olarak; steroid/antienflamatuvar ilaç kullanımı ve ödem bası yarası oluşumuna katkıda bulunan faktörlerdendir ve koyun postu doğal bir bası yarası önleme aracıdır. Yatağa bağımlı hastalarda ödeme yönelik önlemlerin alınması
ve koyun postu kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir." Araştırmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yün hidrofiliktir. Bulunduğu ortamdaki nemi ve su buharını kendi üzerine çeker. Yün ıslaklık hissi vermeksizin ağırlığının üçte birine kadar su buharı tutabilir. Böylece bası yarasını önlemede en önemli prensiplerden biri olan cildin kuru tutulmasını sağlar. Yün bulunduğu ortamdaki sıcaklığı dengeleyerek doğal termostat görevi görür. Bu özelliği sayesinde yaz ve kış kullanılabilir.

Yün liflerinin dışında bulunan protein tabakası sayesinde yumuşak ve kaygandır. Bu özellik cildin yün yüzeyinde daha az dirence maruz kalarak hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda bu kaygan ve yumuşak yapı liflerin birbiri üzerinde hareketini kolaylaştırdığından, lifler kullanıcı pozisyon değiştirirken birlikte hareket ederek ciltte çiziklerin oluşumuna engel olur.

SHEEPY CARE ürünlerinde, diğer koyunlara oranla daha sık yünü olan Merinos koyunları kullanılır. Ufak bir alana düşen lif yoğunluğu ve bu liflerin yapısal olarak içinin boş oluşu (hollow fiber yapısı) hastanın yüzeyle direk temasını önleyerek basıncı dağıtır.

 
SHEEPY CARE MEDİKAL KOYUN POSTU
 
- Cilt Isısını Düzenler
 
Cildin soğuk bir yüzeyle teması kapilerin kapanmasına neden olur. Böylece kan dolaşımı bozulur ve hücrelerin besin gereksinimi sağlanamaz. Cilt ısısının yükselmesiyle birlikte metobolizma hızlanır ve metabolik atıkların birikimi artar. Koyun postunun liflerinin yapısı sayesinde oluşan hava alanı cildi soğuktan izole eder ve bu alandaki hava sirkülasyonu cildin fazla ısınmasını önler.
- Cildin Sürtünmesini ve Ciltteki Yırtılmaları Azaltır
 
Yün liflerinin dışında bulunan protein tabakası sayesinde yumuşak ve kaygandır. Bu özellik cildin yün yüzeyinde daha az rezistansla hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda bu kaygan ve yumuşak yapı liflerin birbiri üzerinde hareketini kolaylaştırdığından, lifler kullanıcı pozisyon değiştirirken birlikte hareket ederek ciltte çiziklerin oluşumuna engel olur.
 
- Basıncı Dağıtır

Sheepy Care ürünlerinde diğer koyunlara oranla daha sık yünü olan Merinos koyunları kullanılır. Ufak bir alana düşen lif yoğunluğu ve bu liflerin yapısal olarak içinin boş oluşu (hollow fiber yapısı) hastanın yüzeyle direk temasını önleyerek basıncı dağıtır.
 
Bası yarasını önlemek ve tedavisine destek olmak, konfor sağlamak ve cilt bütünlüğünü korumak amacıyla;

- Uzun süre yatağa bağımlı hastalarda,
- Felçli hastalarda,
- Şuuru kapalı hastalarda,
- Yatak yarası olan hastalarda,
- Hareket kısıtlılığı olan hastalarda,
- Devamlı bakım gereksinimi olan hastalarda,
- Tekerlekli sandalye kullananlarda,
- Devamlı oturarak çalışanlarda,
- Bel ve sırt ağrısı çekenlerde,
- Büyük ortopedik cerrahi sonrası derlenme dönemindeki hastalarda,
- Omurga cerrahisi yapılan hastaların derlenme döneminde,
- Diyabete bağlı yaraların engellenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla,
- Vücut ile teması olan medikal ve tıbbi cihazların uzun süre temasından kaynaklanan tahriş ve yaralamalarını engellemek amacıyla, SHEEPY CARE Medikal Koyun Postu kullanılması %100 etkili olur.